Nabídka služeb

 
USTÁJENÍ KONÍ

Nabízíme ustájení pastevní, kdy je koním k dispozici přístřešek, nebo
přirozený úkryt pod stromy v letním období, v zimních měsících jsou koně
přemístěni do menších výběhů, kde jsou zpevněná místa a přístřešek vždy.
Je možnost koně v případě potřeby umístit do boxu ve vzdušné zděné stáji,
kde je také možnost umístit březí klisnu před porodem a monitorovat ji
pomocí kamery, aby nebyla zbytečně vyrušována a zároveň byla pod kontrolou,
až přijde její čas. Boxů máme k dispozici pět, s možností přestavby na dva
velké porodní a jeden standardní. Je také možnost ustájit koně v boxovém
režimu, kdy bude na noc zavírán do stáje.
Naše pastviny , výběhy a louky mají celkovou rozlohu 16 ha. Seno si děláme 
vlastní.
 V ceně ustájení je zahrnuto krmení senem v závislosti na počasí a výživovém
 stavu koní bez omezení, dále dle využití a potřeb koně příkrm granulemi
 s přídavkem bylin,vitamínů a doplňků.
Zvířata jsou celodenně pod dohledem, standardně ošetřována, můžete
samozřejmě plně využívat naši osvětlenou kruhovku a travnatou jízdárnu, ale
také si zapůjčit výstroj, pokud vám něco chybí. Můžete využít služeb cvičitele,
 nebo možnosti přespání . K dispozici je pro vás i infrasauna.

Cena ustájení nezahrnuje vakcinaci, odčervení a péči o kopyta. Strouhání
koní můžeme zajistit, kování si musí majitel zajistit sám, ale po dohodě
samozřejmě pomůžeme.


VÝUKA JÍZDY

Nabízíme výcvik pro začátečníky i pokročilé a to na lonži, nebo na jízdárně.
Výuková hodina na lonži trvá 40 minut a je vhodná pro začátečníky, nebo pro
korekci špatných návyků, protože jezdec se může plně soustředit na sebe. Pro
pokročilejší jsou pak vhodné lekce na jízdárně, které trvají 45 minut a
jezdec se učí koně samostatně ovládat ve všech chodech a správně provádět
různé jízdárenské cviky, vedoucí k lepšímu dorozumění se s koněm.
Dáváme přednost individuálním tréninkům a výuka probíhá ve westernovém
stylu, ale s využitím různých výcvikových metod a cviků drezurní školy.
Důraz je kladen na to, aby vše probíhalo v klidu a pohodě a jezdec chápal
nejen správné provedení cviků, ale též jejich užitečnost a důvod nácviku...
Zkušenější jezdci se pak také učí sami učit koně nové cviky.


JÍZDA PRO NEJMENŠÍ

Pro malé milovníky koní, kteří by ještě hodinovou procházku na koni
nezvládli, nabízíme variantu na 30 minut, kdy si dítě koníka  čtvrt hodiny
pomazlí (pomůže s čištěním, sedláním) a čtvrt hodiny se povozí.


JÍZDA V TERÉNU

Nabízíme krokové procházky s vodičem pro začátečníky i vyjížďky se zkušeným 
doprovodem na koni v kroku, klusu, cvalu dle schopností jezdce. Jedná se o
trasy cca na 1-1,5 hod. V okolí je krásná příroda bez nutnosti překonávat
silnice, s různorodým terénem, v létě i s možností plavení, vše záleží na
dohodě a zájmu.


VÝUKA PRÁCE ZE ZEMĚ A ZÁKLADNÍ VÝCHOVY KONĚ

Pro zájemce nabízíme výuku práce s koněm ze země a poradenství, jak na
nežádoucí chování. Tyto hodiny probíhají v kruhovce standardně vždy 60
minut, k dispozici máme jak starší zkušené koně, kteří už vše umí, tak mladé
koně ve výcviku, výuku tedy můžeme přizpůsobit zkušenostem a zájmu žáků.
Nezaměřujeme se na jedinou metodu komunikace s koňmi, spíše na kombinaci
horsemanshipu, partnershipu a dalších tak, jak se nám v praxi osvědčilo.


NÁCVIK NÁSTUPU DO PŘEPRAVNÍKU

Pro majitele koní s problémem při nástupu do přepravníku, nebo koní, kteří
jej ještě neznají nabízíme pomoc při nácviku nastupování. Máme vlastní
přepravník a zkušenosti s nakládáním i problémovějších koní. Časově tento
nácvik neomezujeme, vše se přizpůsobí potřebám koně tak, aby došlo i k
upevnění návyku.


Pro všechny majitele koní i naše žáky je tu klubová hospůdka a možnost
přespání.